VIDEO KONFERENCIJA


Mogućnost da se pored prenosa slike i glasa mogu istovremeno prenositi i drugi sadržaji (People+Content - dokumenta sa računara, prezentacije, filmovi, dokumenta i slično), otvorila je čitav niz primena sistema video konferencije.

Osnovna primena videokonferencijskih sistema jeste u poslovnom okruženju, gde ovi sistemi u mnogome doprinose poboljšanju rada ali pre svega doprinose uštedi kako vremena tako i novca. Međutim, pored ove osnovne primene, sistemi video konferencije pronašli su svoje mesto i u drugim oblastima rada i života: obrazovanje, medicina, sudstvo, razne vladine institucije, industrija a naročito je važna primena kod hitnih službi kao što su hitna pomoć, vatrogasci, policija i slično. Svakako sve primene video konferencije još nisu izvesne i svakodnevno se pronalaze nove mogućnosti ovog koncepta.

Korišćenjem ovih sistema, ostvaruju se brojne prednosti:

• Ušteda vremena koje bi se potrošilo na putovanja i sastanke (tačnije vreme koje se provede u čekanju sastanka, hoteli, aerodromi, restorani, itd.)

• Smanjenje troškova koji se odnose na prevoz, smeštaj, ishranu, dnevnice, itd.

• Povećanje produktivnosti jer je moguće više i češće obavljati sastanke, konsultacije, dogovore, pregovore i sl.


 

Tesla sistemi vrše prezentaciju mogućnosti Polycom sistema. Pozovite nas da zakažete termin za prezentaciju.

Prezentacija Polycom sistema u prostorijama Tesla sistema

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »