TELEFONSKE CENTRALE


Moderne telefonske centrale zajedno sa telefonskom mrežom su namenjene za prenos različitih  informacija . Svi oblici informacija koje se mogu pojaviti u modernoj kancelariji (govor, slika, tekst, računarski podaci i video-konferencija) prenose se po instalaciji koja je u ranijim primenama bila rezervisana za prenos govora.

Značaj komunikacije je doveo do velikog razvoja sektora telekomunikacija u svetu. Kućne telefonske centrale (namenjene za mala, srednja i velika preduzeća) su pratile zahteve korisnika i današnje telefonske centrale imaju mnoštvo funkcija.Telefonske funkcije se mogu podeliti u nekoliko kategorija:

Standardne telefonske funkcije:

ostavljanje veze na čekanju, konsultacija, parkiranje veze
prespajanje (transfer) veze
povratni poziv
konferencijska veza
preusmeravanje veze koje se može izvršiti i sa operatorskog mesta
skraćeno sistemsko i individualno biranje
definisanje klasa servisa (ograničenja u odlaznom saobraćaju) za svaki priključak (lokal)
noćni režim rada
automatsko zaposedanje i rezervacija linije
zaključavanje telefona
izbor jezika pojedinačno za svakog korisnika digitalnog telefona

Specijalne funkcije:

• preuzimanje poziva je dozvoljeno samo korisnicima iste "call pick-up" grupe
• ulazak u zauzetu vezu ili slanje signala čekanja (kucanja) zauzetom lokalu
• postavljanje ograničenja kod polaznih poziva
• mogućnost korišćenja zajedničkog imenika lokala i internih elektronskih imenika (na sistemskim telefonima)
• mogućnost korišćenja raznih poruka na digitalnim telefonima (npr. "Vraćam se u 10:30 sati" )
• indikacija troškova i trajanja trenutnog razgovora na digitalnima aparatima
• korišćenje USB priključka na optiPoint telefonima kao ISDN modema
• integracija PC-telefon (preko V.24 i USB priključka na Siemens i AEI priključka na Tenovis sistemskim telefonskim aparatima)

ISDN funkcije:

dva korisnička (B) kanala po jednoj So vezi, So bus-u ili jednom digitalnom priključku za govorne i negovorne servise (kod Panasonic-a ovo ne vredi za digitalne sistemske priključke-lokale koji u stvarnosti ne podržavaju dvokanalni rad)
brz i ekonomičan prenos podataka na 2x64Kbit/s
uspostavljanje veze odmah nakon biranja poslednje cifre
prikaz broja pozivajućeg pretplatnika na displeju
direktni poziv internog broja iz javne mreže bez posredovanja (prolazno biranje)

Funkcija javljanja na poziv:

svi pozivi dolaze na sekretara
direktno pozivanje pomoću funkcijskih tastera na telefonu
preusmerenje poziva na šefa
sekretar se može javiti na poziv koji ide direktno na šefa
zvonjenje sa ulaznih vrata i otključavanje vrata
dodavanje šefu drugog telefona koji izgleda kao paralelna veza sa glavnim telefonom
parkiranje poziva
u jednoj grupi mogu biti do više šefova i sekretara

Specifične poslovne potrebe su:

• pozivni centar
• inteligentna govorna pošta
• pozivni govorni sistem
• digitalno umrežavanje sa drugim sistemima na udaljenim lokacijama
• bežični poslovni sistem (DECT)
• hotelske aplikacije
• medicinske aplikacije
• industrijske aplikacije

 


LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »