OPTIČKE MREŽE


Tesla sistemi raspolaže sa kompletnom infrastrukturom da obavi kompletne radove koji se odnose na optičke mreže.  Kod izvođenja optičkih mreža  imamo tri odvojene celine:

Instalaterski radovi. Najčešće se radi o zemljanim radovima na polaganju, odnosno uduvavanju optičkih kablova. Ako se radi o industriji imamo u najvećem broju slučajeva polaganje optičkih kablova po regalima.

Splajsovanje optičkih kablova. Kod spajanja metodom zatapanja u električnom luku koristimo uređaj splajser (Splicer) pomoću koga kontrolisanim procesom grejanja vrhova dva optička vlakna vršimo njihovo spajanje.

Merenja na optičkoj mreži. Pre puštanja u rad instalirane optičke mreže potrebno je uraditi merenja radi provere kvaliteta urađenih radova. Kompletnu dokumentaciju o izvršenim merenjima dostavljamo investitoru.

Opremu ne uvozimo, već je nabavljamo od domaćih dobavljača.


Prvi optički kabl u Srbiji je položen oktobra 1984. na relaciji Telekomunikacioni centar Beograd - Centrala Konjarnik u dužini od 5.5 kilometara.
Radnik Tesla sistema na splajsovanju optičkog kabla,
objekat Koka-Kole

 


LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »