ANTENSKI SISTEMI


Antenski sistemi najčešće vrše prijem TV i radio kanala. Za prijem kanala zadužena je jedna ili više antena. Ukoliko se postavlja više UHF i VHF antena, vrlo bitnu ulogu ima filter skretnica koja se pravi nakon merenja signala na datoj lokaciji a njena svrha je da spreči međusobne smetnje susednih kanala i ukljanjanje šuma koji jedna antena pravi drugoj na određenim frekvencijama. Nakon prijema tih signala potrebno je izvršiti dalju distribuciju signala. Za dalju distribuciju se koristi pasivna i aktivna oprema koja se montira na taj način da se do svakog priključnog mesta dovede signal približno iste jačine, odnosno, svaki pasivni element ima neko svoje slabljenje i potrebno je ceo sistem postaviti na taj način da krajnje tačke uvek imaju zadovoljavajući  i ujednačeni nivo signala. Ovakvi sistemi dolaze do izražaja na objektima poput hotela i slično.

Kod satelitskih sistema veličina antene određuje kvalitet signala pogotovo u lošim vremenskim uslovima. Prvi korak je da korisnik najpre proveri sve ponude satelitskih TV stanica i nakon toga odluči konkretno koje kanale želi da gleda. Nakon toga se odlučuje kojim satelitskim prijemnikom se radi reprodukcija na TV  i na koji se satelit antena usmerava.


Antenski i satelitski sistemi

 


LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »