EVIDENCIJA RADNOG VREMENA


Posetite najveći specijalizovani sajt u Srbiji namenjen evidenciji radnog vremena. Na jednom mestu imate detaljno o opremi, projektantsku literaturu, cene ...

Prednosti uvođenja sistema evidencije radnog vremena su višestruke: zamenjeno je ručno računanje radnog vremena, povećana je radna disciplina, a kroz povećanje radne discipline dolazi se do znatnih ušteda, povećanja produktivnosti, manjeg kašnjenja i izostajanja sa posla.

U stvari, reč je o jednom od najčešćih ulaganja sa brzim i efektivnim vraćanjem uloženih sredstava. Navešćemo jedan jednostavan primer: Ako je dnevna ušteda (2 izostanka ili kašnjenue po 15 minuta) 30 minuta sa prosečnom cenom radnog sata u Srbiji od 1,3 eura dolazimo do sledećeg zaključka: Za 20 zaposlenih ušteda na godišnjem nivou je 3,500 eura. Za 50 zaposlenih ušteda je 8,600 eura itd.

Predstavljamo Vam najprodavaniji uređaj kod nas - iGuard. Sistem baziran na IP tehnologiji sa identifikacijom pomoću šifre, proximity kartice i otiska prsta. Sistem instaliran u objektima mornarice i avijacije USA. Kompletna razvijena rešenja za umrežavanje uređaja mrežom, internetom ili GPRS komunikacijom.

Za kontrolu stražarske službe imamo specijalno dizajniran uređaj koji prisiljava stražarsku službu da obilazak objekta vrše po unapred određenom i definisanom vremenu.

 


LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »